АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗАХИСНЕ АГЕНТСТВО
Захист прав споживачів електричної енергії 

Відповідно до положень статті 24 Закону України «Про електроенергетику» (далі - Закон) електропередавальні організації зобов'язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об'єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів.
 
Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на постачання електричної енергії). (частина тринадцята статті 24 Закону).
 
У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії (частина чотирнадцята статті 24 Закону).
 
Відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі – Правила).
 
Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1 до Правил) (далі – Типовий договір) і укладається на три роки.
 
Відповідно до пункту 13 Типового договору енергопостачальник зобов'язується, зокрема, забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією, гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, а також розглядати звернення споживача щодо надання послуг, пов'язаних із постачанням електричної енергії.
 
При цьому, згідно з положеннями пунктів 43, 45 Правил енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.
 
Разом із тим зазначаємо, що відповідно до пунктів 49-52 Правил у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до Правил). Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів – у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.
 
У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором, як це передбачено пунктом 46 Правил.
 
Однак, відповідно до пункту 47 Правил енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.
 
Відповідно до абзацу восьмого пункту 42 Правил, споживач зобов'язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності. Не дотримання споживачами зазначених вимог в подальшому може привести до погіршення якості електричної енергії, яка постачається енергопостачальником.
 
Відповідно до пункту 53 Правил, якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.
 
Відповідно до положень пункту 38 Правил енергопостачальник зобов'язується розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством; приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.
 
При цьому, відповідно до пункту 1.1 постанови НКРЕ від 08.08.2013 № 1070 "Щодо забезпечення функціонування кол-центрів суб'єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1416/23948, одним з основних завдань кол-центрів є надання інформаційних послуг абонентам шляхом обробки їх вхідних звернень, що надходять, зокрема, через засоби телекомунікації.


Контакти
кол-центрів та інформаційно-консультаційних центрів електропостачальних компаній
 
№ з/п Електропостачальна компанія Кол-центр Інформаційно-консультаційний центр
(надає інформацію та консультації, розглядає спірні питання)
1. ПАТ "Вінницяобленерго" тел.: 0-800-217-217

тел.: (0432) 65-95-95

веб-сайт: http://www.voe.com.ua

21100, м. Вiнниця, вул. Соборна, 50, каб. 201, 203
тел.: (0432) 52-50-47, 65-96-83, 65-96-84
e-mail: ikc_ischenko@voe.com.ua
веб-сайт: http://www.voe.com.ua/company/informaciyno-konsultatyvnyy-centr
 
2. ПАТ "Волиньобленерго" тел.: 0-800-21-01-31

веб-сайт: http://energy.volyn.ua/

43021, м. Луцьк, вул. Залізнична, 1-б, 2 поверх, кабінет № 5
тел.: (0332) 28-35-33
e-mail: ikc_voe@ukr.net
веб-сайт: http://energy.volyn.ua/header/contact-center.php
 
3. ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" тел.: 0-800-50-04-44

веб-сайт: http://doe.com.ua/

49040, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22
тел.: (056) 373-45-88
e-mail: NaydaAA@dtek.com
веб-сайт: http://doe.com.ua/node/97
 
4. ПАТ " ДТЕК Донецькобленерго" тел.: 0-800-50-04-73

http://www.donetskoblenergo.dn.ua/

87500, м. Маріуполь, Донецька обл.,  вул. Войнич, буд. 2
тел.: (06264) 2-12-87
тел.: (0629) 40-93-32
e-mail: ikc@dtek.com
веб-сайт: http://donetskoblenergo.dn.ua/2009-06-01-06-42-03.html
 
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" тел.: (0412) 40-21-50
телефон довіри (0412) 40-21-28

веб-сайт: http://www.ztoe.com.ua/

10003, м. Житомир,вул. Перемоги, 10
тел.: (0412) 40-21-27, 40-21-23
e-mail: icc@co.ztoe.com.ua
веб-сайт: http://www.ztoe.com.ua/consulting.php
 
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" тел.: 0-800-50-16-20

веб-сайт: http://www.energo.uz.ua/

89412, с. Оноківці, Закарпатська обл., вул. Головна, 57
тел.: (0312) 61-98-82
e-mail: center@uz.energy.gov.ua
веб-сайт: http://www.energo.uz.ua/index.php?id=66
 
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" тел.: 0-800-50-45-02

веб-сайт: http://www.zoe.com.ua/

м. Запоріжжя,вул. Поштова, 73
69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14 
(061) 225-37-96, 225-37-97, 225-37-98, 225-37-99
e-mail: a.kolerov@zoe.com.ua
веб-сайт: http://www.zoe.com.ua/інформаційно-консультаційний-центр
 
8. ПАТ "Київенерго" тел.: 15-88
тел.: (044) 202-15-88
тел.:0-800-50-15-88

веб-сайт: http://kyivenergo.ua/

тел.: 15-88
тел.: (044) 202-15-88
тел.: 0-800-50-15-88
e-mail: kanc@kievenergo.com.ua
веб-сайт: http://kyivenergo.ua/ikts
 
9. ПАТ "Київобленерго" тел.: (044) 459-07-40

веб-сайт: http://www.koe.vsei.ua/koe/

04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1А
тел.: (044) 494-43-20 (питання первинного приєднання)
тел.: (044) 459-07-40 (інші питання)
e-mail: KANC@koe.com.ua
веб-сайт: http://www.koe.vsei.ua/koe/index.php?page=72
 
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" тел.: 15-70
тел.: (067) 521-15-70
тел.: (0522) 35-68-51

веб-сайт: http://kiroe.com.ua/

25013, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78
тел.: (0522) 35-68-22
e-mail: kanc@kiroe.com.ua
веб-сайт: http://kiroe.com.ua/?q=node/9
 
11. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

веб-сайт: http://www.en.lg.ua/

92702, м. Старобільськ, Луганська обл., пл. Базарна, 23а, кім. 3, 4
тел.: (06461) 2-43-87
e-mail: rimma.zubritskaya@en.lg.ua
веб-сайт: http://www.en.lg.ua/konsultatsionnyj-tsentr
12. ПАТ "Львівобленерго" тел.: 0-800-50-15-68

веб-сайт: http://www.loe.lviv.ua/ua/poslugy/call_center

79016, м. Львів, вул. Шевченка, 1
тел.: (032) 239-21-26, 239-21-29, 239-24-58
e-mail: kc@loe.lviv.ua
веб-сайт: http://www.loe.lviv.ua/ua/qa2
 
13. ПАТ "Миколаївобленерго" тел.: 0-800-50-40-01
тел.: (0512) 53-06-61

веб-сайт: https://www.energy.mk.ua/

54017, м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94 А. каб. 3
e-mail: krasnihin_v@energy.mk.ua
веб-сайт: https://www.energy.mk.ua/index.php/companymain0/i.html
 
14. ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" тел.: (048) 705-90-90

веб-сайт:http://www.oblenergo.odessa.ua/index.php

65031, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88
тел.: (048) 705 25 00, 705 24 47
e-mail: consulting@oblenergo.odessa.ua
 
15. ПАТ "Полтаваобленерго"

тел.: (0532) 51-09-10

тел.: 0-800-21-03-12

веб-сайт: http://www.poe.pl.ua/index.php?r=customers/contact

36022, м. Полтава, вул. Соборності, 46в, каб. №3
тел.: (0532) 510-565, 510-564
e-mail: info02@pl.energy.gov.ua
веб-сайт: http://www.poe.pl.ua/index.php?r=about/page&id=ikc 
 
16. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" тел.: 0-800-50-40-20
тел.: (0342) 59-40-20

веб-сайт: http://www.oe.if.ua/call_center.php

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 17
тел.: (0342) 77-30-24, 71-08-85, 59-44-35
e-mail: iks@oe.if.ua 
веб-сайт: http://www.oe.if.ua/konsylt_new.php 
 
17. ПАТ "Рівнеобленерго" тел.: (0362) 69-42-98

веб-сайт: https://www.roe.vsei.ua/

33000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71
тел.: (0362) 63-34-48, 69-42-11
e-mail: Ludmyla.Drovetska@roe.vsei.ua
веб-сайт: https://www.roe.vsei.ua/icc
 
18. ПАТ "Сумиобленерго" тел.: 0-800-30-02-47
тел.: (0542) 659-659

веб-сайт: https://www.soe.com.ua/

40035, м. Суми, вул. І. Сірка, 7, кабінет 208
тел.: (0542) 659-532
e-mail: ikc.00@soe.com.ua
веб-сайт: https://www.soe.com.ua/pro-kompaniyu/kons-center
 
19. ВАТ "Тернопільобленерго" тел.: 0-800-50-90-40

веб-сайт: http://www.toe.te.ua/

46400, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2
тел.: (0352) 23-96-20
e-mail: i.ferko@toe.te.ua
веб-сайт: http://www.toe.te.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20
 
20. АК "Харківобленерго" тел.: 15-04 (м. Харків)
тел.: 0-800-500-413 (Харківська область)

веб-сайт:http://www.oblenergo.kharkov.ua/

61034, м Харків, вул. Плеханівська, 149, кім. 122
тел.: (057) 740-11-77, 740-11-63, 740-11-19
e-mail: ikc01@obl.kh.energy.gov.ua
веб-сайт: http://www.oblenergo.kharkov.ua/company/contacts/ikc
 
21. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" тел.: (0552) 48-06-20
тел.: (0552) 48-06-06

веб-сайт: http://ksoe.com.ua/

73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 5
тел.: (0552) 48-00-78, 48-00-79
e-mail: nataliya.vasileva@co.ksoe.com.ua
веб-сайт: http://ksoe.com.ua/consumers/ikc/ 
 
22. ПАТ "Хмельницькобленерго" тел.: 0-800-50-50-62
тел.: (0382) 75-52-00

веб-сайт: http://hoe.com.ua/

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, каб. 410, 301, 306
тел.: (0382) 70-16-20, 70-15-69
e-mail: ikc@oe.ic.km.ua
веб-сайт: http://hoe.com.ua/page/ikts
 
23. ПАТ "Черкасиобленерго" тел.: (0472) 33-87-87

веб-сайт: http://cherkasyoblenergo.com/

18002, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
тел.: (0472) 37-44-90, 32-83-37
e-mail: ikc@obl.ck.energy.gov.ua
веб-сайт: http://www.cherkasyoblenergo.com/ikc
 
24. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" тел.: (0372) 58-49-80, 58-49-08

веб-сайт: http://oblenergo.cv.ua/index.php

58008, м. Чернівці, вул. Прутська, 23а
тел.: (0372) 58-49-10, 52-23-35
e-mail: info@obl.cv.energy.gov.ua
веб-сайт: http://oblenergo.cv.ua/rejum.php
 
25. ПАТ "Чернігівобленерго" тел.: 0-800-210-310

веб-сайт: http://chernigivoblenergo.com.ua/

14000, м. Чернігів, проспект Перемоги 126
тел.: (0462) 654-080, 654-082, 654-107, 654-108
e-mail: Secretar@energo.cg.ukrtel.net
 
26. ПАТ "Укрзалізниця" - 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97
тел.: (044) 481-16-82
 
27. ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" тел.: 0-800-30-00-15

веб-сайт:https://cek.dp.ua/

49000, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 10А
тел.: (056) 370-24-25
e-mail: kanc@cek.dp.ua
веб-сайт: https://cek.dp.ua/index.php/pro-pidpryiemstvo/informatsiino-konsultatsiinyi-tsentr.html
 
28. ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" тел.: (062) 332-48-34
e-mail: MarkovaIL@dtek.com
84302, м. Краматорськ, Донецька обл, вул. Островського, 8
e-mail: SoklakovaNV@dtek.com
 

Контакти

 Телефон:

+380 44 331 36 51
+380 50 309 08 60 

 

  E-mail: